Dyżury psychologa dla rodziców (po wcześniejszym umówieniu się):

Środa: 15.30-16.15

Czwartek: 15.30-16.15

Godziny pracy psychologa:

Poniedziałek 8.00-11.30

Wtorek 8.00-15.30

Środa 8.00-16.15

Czwartek 9.50-16.15

Gabinet psychologa

Jest to miejsce gdzie zarówno rodzice jak i nasi wychowankowie mogą przyjść i porozmawiać o codziennych sprawach i aktualnych trudnościach. Mając na uwadze szczególne potrzeby naszych wychowanków, dbamy o to, aby uczniowie mieli możliwość kontaktu opartego na wzajemnym zaufaniu i wsparciu w atmosferze nastawionej na autorefleksję i zrozumieniu własnych trudności.

Kompetencje społeczne –klucz do sukcesu!

Jesteśmy szkołą, która na pierwszym miejscu stawia potrzeby naszych wychowanków ale także monitoruje i uwzględnia aktualną sytuację na rynku pracy. A tam obecnie coraz więcej bardzo dobrze wykształconych młodych ludzi. W dzisiejszych czasach wśród świetnie wykształconych kandydatów do pracy wyróżniają się ci, którzy posiadają wysoko rozwinięte kompetencje społeczne. Są to osoby, które, między innymi, mają pewną wrażliwość społeczną, są otwarte na drugiego człowieka, posiadają zdolności komunikacyjne oraz potrafią być asertywne i empatyczne.

Wiedząc jak ważne w dzisiejszym świecie jest posiadanie wysoko rozwiniętych kompetencji społecznych, które niejednokrotnie są kluczem do dalszego rozwoju kariery naukowej lub (i) zawodowej naszych wychowanków, organizujemy w klasach warsztaty grupowe, które mają pomóc rozwijać cechy takie jak:

 • umiejętność percepcji społecznej, czyli trafne spostrzeganie innych, np. ich przeżyć lub intencji oraz rozumienie sytuacji społecznych;
 • umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów społecznych;
 • świadomość własnych emocji i umiejętność rozumienia, skąd się biorą i jak sobie z nimi radzić;
 • umiejętności warunkujące radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności;
 • efektywna autoprezentacja;
 • umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętności współpracy z innymi.

W efekcie nasi uczniowie znają emocje podstawowe i formy ich ekspresji, potrafią opisać sytuacje, które mogą wywołać pewne emocje, mają większą świadomość siebie i własnych stanów emocjonalnych, a także potrafią rozpoznać intencje i emocje swojego rozmówcy. W sytuacjach konfliktowych potrafią wypracować kompromis uwzględniający najważniejsze potrzeby każdej ze stron oraz potrafią efektywnie współpracować z innymi i jasno się komunikować.

Już od początku tego roku szkolnego ruszamy z programem Zgrana klasa, którego celem jest zbudowanie z klasy zgranego zespołu o wspólnych celach i zasadach. Kolejnym programem będzie Sztuka rozwiązywania konfliktów i szlifowanie umiejętności Aktywnego Słuchania.

Należy pamiętać, że również Rodzice mogą wspierać rozwój kompetencji społecznych swojego dziecka. Oto kilka rad, w jaki sposób można to zrobić.

 • Nazywaj uczucia dziecka. Dzieci w wieku młodszym nie mają jeszcze świadomości własnych stanów emocjonalnych. Gdy widzisz, że twoje dziecko coś trapi albo jest złe, powiedz do niego „Widzę, że coś trapi, może o tym porozmawiamy?”. Podobnie możemy postępować, gdy dziecko jest w dobrym nastroju: „Może podzielisz się ze mną tym, co cię wprawiło w dobry nastrój?”. Do dzieci starszych możemy kierować pytanie „Jak myślisz, co czuł Wojtek, kiedy wyrwałeś mu piłkę z rąk?”, lub „Jak myślisz, dlaczego tak zareagował?” Wspólne zastanowienie się nad przyczyną reakcji kolegi rozwija zdolność do rozumienia intencji rozmówcy, zwiększa samoświadomość i empatię.

 • Angażuj aktywnie dziecko w różne przedsięwzięcia domowe i podejmowanie decyzji. Gdy wiesz, że przed wami remont mieszkania lub przygotowanie uroczystości związanej na przykład z urodzinami babci podziel się z dzieckiem tym, co jest do wykonania albo zapytaj „Czy masz jakiś pomysł?” „Kto mógłby nam jeszcze pomóc?”. W trakcie sekwencji decyzji i zadań do wykonania możesz zapytać „Czy myślisz, że da się to tak zrobić?”. Warto pamiętać, aby nie cenzurować od razu podanych przez dziecko absurdalnych propozycji, zazwyczaj przeżywa ono w fantazji to, czego nie może mieć naprawdę. Później można odnosić się do uczuć dziecka „Czy zgadzasz się z tym rozwiązaniem?. Podobną strategię można wykorzystać przy wspólnym rozwiązywaniu konfliktów. Rozwija ona również umiejętność współpracy

 • Zachęcaj dziecko do wyrażania własnego zdania tak, aby nie ranić uczuć drugiego człowieka. Pomocny w tej sytuacji może okazać się komunikat „ja czuję” a także częste stosowanie go w domu, zwłaszcza w sytuacji konfliktu rodzinnego, ponieważ są to sytuacje, w których od najwcześniejszych lat uczymy się na zasadzie modelowania od naszych rodziców, jak wyrażać własne racje, zdanie i jak rozwiązywać konflikty. Komunikat ten opiera się na konstrukcji CZUJĘ……(dowolna emocja) GDY TY…. (zachowanie partnera konfliktu). Na przykład : „Jestem zła, gdy wracam do domu i widzę, że nie posprzątałeś swoich zabawek w przedpokoju”. Możesz też pytać dziecko, co sądzi na dany temat, a później z szacunkiem wysłuchać tego, co ma do powiedzenia. Nawet jeśli jego wiedza w pewnym temacie może okazać się płytka, to może być pretekstem do dalszej wspólnej dyskusji.

 • Pozwól dzieciom próbować rozwiązywać konflikty samodzielnie. Gdy widzisz, że twoje dzieci się o coś kłócą, nie ingeruj od razu. Poczekaj i pozwól im samym rozwiązać konflikt „Wygląda na to, że jesteście na siebie wściekli. Widzę, że kłócicie się o komputer. Jestem pewna, że potraficie znaleźć rozwiązanie, które zadowoli was oboje”. Gdy widzisz, że twoja pomoc jest niezbędna, wysłuchaj obu stron, nazwij, co jest przedmiotem konfliktu i dopytaj „Co jeszcze jest do wyjaśnienia?” oraz „Jak chcielibyście zakończyć konflikt?”. Rozwiązanie wymyślone samodzielnie przyprawiają o większe poczucie satysfakcji i radość z rozwiązania konfliktu. Ponadto rozwija się wówczas poczucie sprawczości dziecka.

W naszej szkole prowadzimy różne programy rozwijające kompetencje społeczne dzieci. Już od początku tego roku szkolnego ruszamy z programem Zgrana klasa, którego celem jest zbudowanie z klasy zgranego zespołu o wspólnych celach i zasadach. Kolejnym będzie Sztuka rozwiązywania konfliktów i szlifowanie umiejętności Aktywnego Słuchania.