Wychowawcy

Agnieszka Konior-Skrzypek - wychowawca '0'

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na Kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne i uzyskała tytuł magistra. Ukończyła Kursy Kwalifikacyjne z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Terapii Pedagogicznej, Integracji Sensorycznej I stopnia. Absolwentka XXIV Letniej Szkoły Glottodydaktyki, posiada tytuł Glottodydaktyka i Glottoterapeuty. Absolwentka studiów z zakresu Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz Pedagogika resocjalizacyjna z elementmi profilaktyki, Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach m. in.: Metoda Dobrego Startu, Moje Sylabki, Bajkoterapia, Makaton, Język Migowy, KORP, KOZE, Terapia ręki I i II stopień,Pedagogika Zabawy, Świat zmysłów, Badanie i odkrywanie świata przez dzieci- eksperymenty, Tańce i zabawy na cztery pory roku, Bumbumkowe poruszanki, czyli rozwijające zabawy dla dzieci,Gry i zabawy przeciwko agresji z elementami arteterapii i wiele innych.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Staram się szlifować mój warsztat przez udział w kursach, by jak najlepiej wspomagać moich podopiecznych do ich wewnętrznego rozwoju. Każde dziecko jest wyjątkowe i uczy mnie patrzenia na świat w nietuzinkowy sposób. Osobiście jestem dumna z tego ,iż mogę obserwować zalążki „geniuszu” w każdym dziecku w naszej placówce

Jestem panią od wszelkich owadów i żyjących stworzonek...Prywatnie zarażam dzieci miłością i szacunkiem, do wszystkiego co żyje... .Ucze o wzajemnym szacunku do całego świata:-)

Małgorzata Machej - wychowawca „O”, specjalista arteterapii i terapii ręki

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie., gdzie uzyskała tytuł magistra edukacji religijnej. Ukończyła studia podyplomowe na dwóch kierunkach: Zintegrowana Eduakacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Arteterapia. Aktualnie kończy studia podyplomowe Surdopedagogika i tyflopedagogika. Uczestniczyła w różnych kursach i warsztatach. Terapia Ręki, Grafomotoryka dziecka w wieku przedszkolnym., Gry i zabawy dla dzieci z aspergerem Bierze udział w konferencjach zdobywając nową wiedzę z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem i aspergerem.

Mam stopień nauczyciela mianowanego i duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Ucząc dzieci człowiek nabywa nie tylko doświadczenie ale również uczy się. Moim mottem życiowym jest: Człowiek jest nie wielki przez to co posiada ale przez to co daje, czym się dzieli. Więc staram się dzielić tym co mam.

Bardzo lubię muzykę, piękno przyrody, ale też staram się uśmiechać jak najczęściej. Fascynuję się historią , regionalizmem. Współorganizuję często jakieś akcje społeczne mające na celu wszelką pomoc, m.in. Klapki dla Gambii, Zabawki dla dzieci romskich z Ukrainy, Góra Grosza i inne.

Izabela Luchowska - wychowawca klasy 1a

Absolwentka Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej, gdzie ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Ukończyła kursy: Wychowawcy wypoczynku oraz Animatora Zabaw dziecięcych. Ponadto posiada szkolenie z: Zmysłolandia (zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi) oraz Dr Myśli Główka (zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi).

Swoje dotychczasowe umiejętności dydaktyczne rozwijała podczas praktyk pedagogicznych oraz wolontariatu w Niepublicznej Szkole „Jonatan” organizując zabawy Andrzejkowe, Bal Karnawałowy oraz spędzając czas na pomocy w odrabianiu zadań i zabawie w świetlicy.

Jestem osobą ciepłą, pełną energii i zaangażowaną w pracę. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i motywuje do dalszego działania. Staram się podchodzić do każdego dziecka indywidualnie. Razem z dziećmi, poprzez naukę i zabawę, chciałabym wspólnie odkrywać świat, który nas otacza. W wolnych chwilach lubię poczytać dobrą książkę oraz aktywnie spędzać czas na podróżach.

Anna Zemanek - wychowawca klasy 1b, Szkoła Pamięci Wojakowskich

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna z elementami profilaktyki , absolwentka Oligofrenopedagogiki w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji. Posiada kwalifikacje do pracy z zakresu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - studia podyplomowe w WSA na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Certyfikowany trener Szkoły Pamięci Wojakowskich.

Wiele lat temu odnalazłam swoje powołanie do pracy z dziećmi i jako nauczyciel staram się kształtować dzieci na szczęśliwych, pełnych pasji i mądrych ludzi oraz przekazać im wiedzę i umiejętności mając na uwadze indywidualne potrzeby i uzdolnienia moich wychowanków. Stale poszukuję alternatywnych form pracy wychowawczo-dydaktycznej, które pozwolą dzieciom z radością i w przyjaznej atmosferze odkrywać otaczający je świat - dlatego ukończyłam wiele kursów ,szkoleń oraz byłam uczestnikiem licznych konferencji m.in. 'Wielozmysłowe poznanie na pierwszych etapach edukacji', 'Kształcenie umiejętności pisania', 'Dostosowanie programów nauczania do wymogów ucznia', 'Wspieranie rozwoju zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowej na pierwszych etapach edukacji', ' Depresja i nerwica u uczniów'. Posiadam również uprawnienia wychowawcy placówek wypoczynkowych.

W codziennej pracy z moimi wspaniałymi uczniami staram się łączyć opiekuńczość ze stawianiem wyzwań edukacyjnych na miarę małego człowieka. Swoje działania wychowawcze opieram na słowach Janusza Korczaka 'Dziecko chce być dobre -jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż'. Prywatnie każdą wolną chwilę spędzam na uprawianiu sportu – fitness, bieganie, jazda na rowerze, alternatywne formy gimnastyki – ciągle coś nowego:) W chwilach wyciszenia oddaję się drugiej wielkiej pasji – zgłębiam historię II wojny światowej, oraz architekturę polskich miast i życie ludzi w XX-leciu międzywojennym.

Klaudia Kaźmierczak - wychowawca klasy 1c

Absolwentka Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Brała udział w licznych szkoleniach, warsztatach oraz kursach. Spośród nich można wyróżnić: animatora zabaw dziecięcych, wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży, program rozwoju emocjonalnego przyjaciele Zippiego, dr Myśli Główka – zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi, Zmysłolandia – zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi i wiele innych.

Swoje doświadczenie nabywałam włączając się w działania o charakterze charytatywnym m.in.
w Domu Dziecka. Wchodziłam również w skład komitetu organizacyjnego XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, promującego czytelnictwo wśród uczniów.

W czasie wolnym chętnie odwiedzam górskie zakątki naszego kraju. Ponadto jestem członkiem chóru kościelnego oraz grupy animacyjnej organizującej kreatywne zajęcia dla najmłodszych.

W pracy z dziećmi staram się podchodzić do każdego ucznia w sposób indywidualny, dostrzegać jego słabe i mocne strony oraz rozwijać zdolności i zainteresowania. Dbam również o dobre samopoczucie dzieci , tworząc atmosferę życzliwości, pomocy i wzajemnego szacunku.

Klaudia Spisak - wychowawca klasy 1d

Katarzyna Frączkiewicz - wychowawca klasy 1e, j. angielski, informatyka

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach wydziału filologicznego o specjalizacji filologia angielska oraz technologia informacyjna, a także absolwentka studiów podyplomowych o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Wydziale Nauk Stosowanych w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, również ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Katowicach. Uczestniczyła w wielu kursach, warsztatach i szkoleniach m. in. uczestniczyła w kursie Metoda Ruchu Rozwijającego, bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe m. in. w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. Pracowałam w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole zawodowej. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie. Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i satysfakcję. Największą nagrodą jest dla mnie uśmiech na twarzach dzieci i dlatego moim życiowym mottem są słowa Janusza Korczaka 'Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat'.

Wolne chwile uwielbiam spędzać na aktywnym wypoczynku w gronie rodziny, latem piesze wycieczki i jazda na rowerze, natomiast zimą jazda na nartach.

Marta Papkała - wychowawca klasy 1f

Małgorzata Ciechańska - wychowawca klasy 1g

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna z elementami profilaktyki, absolwentka Oligofrenopedagogiki (studia podyplomowe) w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej.

Jest certyfikowanym hipoterapeutą z doświadczeniem w prowadzeniu hipoterapii dzieci w normie intelektualnej jak i dzieci z orzeczeniami upośledzenia w stopniu umiarkowanym oraz głębokim. Posiada także tytuł instruktora terapii ruchowej .

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (OREW) pełniąc rolę wychowawcy młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Prywatnie….mama czwórki dzieciaczków kochająca aktywnie spędzać czas.

Kinga Czernek - wychowawca klasy 2a

Magdalena Tyrna – wychowawca klasy 2b

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie uzyskała tytuł magistra pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz tytuł magistra etnologii. Obecnie kontynuuje studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika. Ukończyła także kurs wychowawcy kolonijnego, brała udział w programie „Przez praktykę do wiedzy” oraz projektach polsko-czesko-słowackich.

Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywałam podczas wolontariatu na świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, a następnie przez kilka lat na koloniach i półkoloniach. Swoje umiejętności rozwijałam także podczas praktyk w szkołach i przedszkolach oraz udziału w warsztatach i projektach. Pracowałam również jako opiekunka dla dzieci w Fundacji „Być Razem”.

Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Staram się w każdym dziecku dostrzec jego indywidualne cechy, by wspierać je w lepszym rozwoju. Uważam, że każdy z nas powinien uczyć się od dzieci spontaniczności, podchodzenia do wielu zagadnień z ciekawością, zafascynowaniem.

W czasie wolnym bardzo lubię czytać książki, a także jeździć na rolkach. Uwielbiam również podróże – zarówno te małe jak i te duże.

Agnieszka Chmielewska - wychowawca klasy 2h

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunkach Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, oraz Terapia Pedagogiczna, gdzie uzyskała tytuł magistra. Ukończyła także studia kwalifikacyjne z Edukacji i Rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogikę. Obecnie swoje kwalifikacje poszerza na studiach Instytutu Podyplomowego na kierunku Surdopedagogika i Tyflopedagogika. Brała udział w licznych szkoleniach m.in. kurs Polskiego Języka Migowego, oraz Systemu Językowo Migowego na poziomie zaawansowanym, warsztaty z chustą Klanzy, Bumbum rurki i wiele innych.

Jestem nauczycielem z kilkuletnim doświadczeniem zdobytym podczas pracy w placówkach integracyjnych. W każdym dziecku staram się dostrzec jego możliwości, talenty i wykorzystywać je do jego lepszego rozwoju, edukacji i pokonywania słabości. Najwięcej radości daje mi towarzyszenie dzieciom podczas kiedy oni zdobywają wiedzę i odkrywają świat.

Czas wolny lubię spędzać przy dobrej książce, łagodnej muzyce jazzowej, koniecznie z kubkiem aromatycznej kawy, a także podczas wycieczek na łono natury.

Natalia Lisak – wychowawca klasy 3a, Szkoła Pamięci Wojakowskich

Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Przedszkolna. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończyła studia magisterskie z Edukacji Wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe z Zarządzania w oświacie.

Ukończyła szkolenie doskonalące - „Wprowadzenie do glottodydaktyki”, oraz szkolenie trenerskie 1 stopnia z „Sensoplastyki”. Absolwentka XXIV Letniej Szkoły Glottodydaktyki, posiada tytuł Glottodydaktyka i Glottoterapeuty. Ukończyła szkolenia z zakresu: kodowania, programowania w języku Scratch, oraz zastosowania LEGO Education w edukacji wczesnoszkolnej.

Posiada licencje Autoryzowanego Trenera Szkoły Pamięci Wojakowskich.

W pracy z dziećmi staram się do każdego z nich podchodzić indywidualnie, dostrzegać jego mocne strony, motywować i wspierać w poznawaniu świata i pokonywaniu trudności. Pragnę, aby moi podopieczni czuli się przy mnie bezpiecznie i wiedzieli, że zawsze mogą liczyć na moje wsparcie i pomoc.

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” – J. Korczak

W wolnych chwilach uwielbiam wyjeżdżać na długie wycieczki rowerowe lub rolkowe. Wieczory najczęściej spędzam grając w różnego rodzaju gry planszowe lub czytając książki. Moją wielką miłością są koty. Jestem posiadaczką czterech cudownych kociaków ;-)

Viola Czyż - wychowawca klasy 3b, język angielski, muzyka

Absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Bielsku-Białej na kierunku obój i fortepian.


Interesuje się wpływem muzyki na rozwój małego dziecka, a także lubi pracę z dziećmi, dlatego ukończyła studia pierwszego stopnia o specjalności pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej. Obecnie kontynuuje studia na Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją. Ponadto zdała egzamin University of Cambridge ESOL otrzymując certyfikat FCE oraz przeszła szkolenie i uzyskała uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego metodą Musical Babies i Musical English.


Muzyka i śpiew są jej wielką pasją.

Elżbieta Wójcikiewicz - wychowawca klasy 3c

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Ukończyła w trybie stacjonarnym studia pedagogiczne o czterech specjalnościach: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna oraz Wychowanie Przedszkole z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka.

Dotychczas moje umiejętności rozwijałam podczas praktyk pedagogicznych, warsztatów, konferencji, wolontariatu oraz pracy podczas półkolonii socjoterapeutycznych/obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.

Moją pasją jest praca z dziećmi, a co jest z tym związane poszerzanie wiedzy na temat prawidłowości rozwoju dziecka od najmłodszych lat. Największą zapłatą za moją pracę jest uśmiech Dziecka i Jego „dziękuję”.

Jestem osobą pełną energii, lubiącą wyzwania. Czas wolny od pracy zawodowej spędzam aktywnie wyjeżdżając na wycieczki rowerowe lub górskie.

Matylda Wróbel - wychowawca klasy 3d

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Specjalna z wychowaniem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada specjalizację z zakresu surdopedagogiki. Obecnie kontynuuje studia magisterskie z Terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych praktykach w przedszkolach i szkołach specjalnych, masowych, integracyjnych, jak również poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wieloletni korepetytor języka angielskiego, oraz niania.

Rodzina i znajomi myśleli, że zostanę aktorka teatralną. Ja jednak postanowiłam na pedagogikę, nauczanie i wychowanie dzieci. W ich towarzystwie czuje się najlepiej.

Moją największą pasją jest muzyka. Każdą wolną chwilę spędzam w podróży na koncert ulubionego artysty. Interesują się również teatrem, filmem, literaturą i kulturą masową. Uwielbiam komiksy.

Marta Kropacz - wychowawca klasy 3e

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku „Praca socjalna” na Akademii Ignatianum w Krakowie oraz studiów II stopnia na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika” w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku- Białej. Uczestniczyła w wielu konferencjach, warsztatach i szkoleniach m. in. konferencji „Edukacja z Pasją” - „Zmysłoplastyka – zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne”, „Trening skutecznego nauczyciela”, „Grafolandia wspieranie rozwoju dużej i małej motoryki” - w Krakowie, a także uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji pt. Niebieskie Anioły Życie ze spektrum zaburzeń autystycznych. Objawy, diagnoza oraz terapia dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w przedszkolu integracyjnym jako asystent nauczyciela oraz poprzez praktyki, a także wolontariat w SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ im. J. BRZECHWY W KRAKOWIE, Wolontariat w STOWARZYSZENIU Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce dla Serca przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku- Białej.

Z natury jestem bardzo „postrzeloną osobą”, chętnie nawiązuję kontakty i jestem otwarta na innych. Moją pasją jest gotowanie, „czas spędzony w kuchni pozwala mi się zrelaksować”. Bardzo cenię sobie prawdomówność idąc więc za słowami mojej ukochanej mamy „wolę najgorszą prawdę niż najpiękniejsze kłamstwo”. Uwielbiam spędzać czas aktywnie na świeżym powietrzu. Kocham śpiewać i grać przy tym na gitarze. Całe serce i całą siebie chcę codziennie oddawać innym by czuć się szczęśliwym. Od dziecka marzyłam by być na właściwym miejscu i właśnie znalazłam swoje ”wymarzone miejsce przy dzieciach”. Kocham swoją pracę i wszystkie dzieci. Od października rozpoczynam studia podyplomowe na kierunku „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne”.

Ireneusz Bosak - wychowawca klasy 4a, przyroda, geografia, biologia, chemia

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Posiadam uprawnienia do nauczania: biologii, chemii i przyrody (studia magisterskie na kierunku biologia, specjalność: biologia z nauczaniem chemii i przyrody), geografii (studia podyplomowe UP Kraków). Obecnie jestem na 3 semestrze studiów podyplomowych z historii.

Nauczycielem jestem od 5 lat, od 4 lat uczę w szkole podstawowej - gdzie pełnię również obowiązki wychowawcy.

Od 15 lat działam jako wolontariusz podczas imprezy SLOT art Festival.

Zainteresowania: muzyka, sport, czynnie uprawiam siatkówkę.

Daria Korpok - wychowawca klasy 4b, dogoterapia

Absolwentka Pedagogiki w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach o specjalizacji zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu o specjalizacji zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i oligofrenopedagogika. Ukończyła również studia na kierunku: Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia. Posiada kwalifikacje do prowadzenia dogoterapii.

W okresie studiów swoje umiejętności rozwijała podczas praktyk pedagogicznych, warsztatów, konferencji oraz wolontariatu. Od października 2015 jest wychowawcą w klasie integracyjnej.

Kornelia Burkat - wychowawca klasy 4c, etyka, kółko fotograficzne

Absolwentka Uniwersytetu Ślaskiego,Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności edukacja filozoficzno-społeczna.

Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Dziecięce rozumienie świata,ich otwartość i naturalność od zawsze mnie fascynują.W pracy z dziećmi oprócz przekazywania wiedzy, staram się dawać im dużo ciepła,uśmiechu i zrozumienia.

Jestem osobą życzliwą,wesołą,pełną pozytywnej energii. Uważam,że każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny.Od każdego możemy się czegoś nauczyć.

Moja wielką pasją jest fotografia,którą zajmuje się zawodowo od lat.Posiadam własne studio fotograficzne,które staje się czasem moim drugim domem.Z wielką przyjemnością zamykam w kadry wyjątkowe chwile i tworzę pamiątki dla innych.

Kocham podróże,poznawanie nowych kultur i smaków.Wedle zasady,że lepiej zobaczyć coś raz,niż słyszeć o tym wiele razy zobaczyłam już większość Europy,odwiedziłam Dubaj,a Gruzja pozostała w moim sercu na dłużej.

Prywatnie dumna mama Lili i Filipa oraz posiadaczka dwóch psotnych kotek.

Katarzyna Krupa - wychowawca klasy 4g, j. angielski
Katarzyna Pytlik - Jakubiec - wychowawca klasy 5a, j. polski

Magdalena Kasińska – wychowawca klasy 6a, język angielski

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła filologię angielską o specjalności nauczycielskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie specjalizowała się w tłumaczeniach literatury i uzyskała tytuł magistra.

Od kilku lat pracuję jako nauczyciel języka angielskiego. Dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie zdobywałam w przedszkolu integracyjnym, na świetlicy socjoterapeutycznej, w szkołach językowych i, jako lektor, na jednym z krakowskich uniwersytetów. Oprócz tego przez kilka lat zajmowałam się zarządzaniem projektami w biurze tłumaczeń.

Uwielbiam podróże i tą pasją staram się zarazić moich uczniów. Jako nauczyciel języka obcego mam do tego wiele okazji. W trakcie swoich zajęć kładę duży nacisk na poznawanie i próby zrozumienia obcych kultur, tolerancję i akceptację dla inności i zainteresowanie życiem ludzi w różnych zakątkach świata.

W czasie wolnym od pracy i podróży bardzo lubię testować nowe przepisy kuchni wegetariańskiej, oglądać musicale i czytać relacje z nowych odkryć NASA.

Justyna Małojło - wychowawca klasy 7a, j. angielski, j. niemiecki

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku marketing i zarządzanie oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim. O kilkunastu lat pracuje z dziećmi w ramach pedagogiki cyrku ‘CYRK ANIME’ oraz jako nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego.

Moje pasje to podróże i poznawanie innych kultur. Szczególnie upodobałam sobie kulturę Aborygenów, ich malarstwo i muzykę. Opanowałam sztukę grania na aborygeńskim instrumencie DIDGERIDOO oraz sztukę malowania kropkami DOTPAINTING.

Wolne chwilę uwielbiam spędzać z rodziną, podróżując lub na sportowo, na wesoło.

Mariusz Bizoń - wychowawca klasy 8a, wychowanie fizyczne

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz byłym zawodnikiem kadry narodowej w lekkoatletyce (bieg na 400 metrów). Młodzieżowy vice mistrz Europy i wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Od kilkunastu lat nauczyciel wychowania fizycznego i propagator sportu wśród dzieci i młodzieży. Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, ukończył studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki oraz edukacji dla bezpieczeństwa z ratownictwem medycznym. Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor narciarstwa, nauki pływania, trener I klasy lekkoatletyki.

Praca z dziećmi daje mu wiele satysfakcji, dlatego angażuje się właśnie w pracę z nimi. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.

Nauczyciele przedmiotowcy

Bogna Gniłka - język włoski, język angielski

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych a także Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych. Od 12 lat jestem lektorem języka angielskiego, włoskiego i francuskiego specjalizującym się w nauczaniu języka biznesu oraz uczeniu dzieci. Od roku 2007 pracuję także jako tłumacz konsekutywny i symultaniczny wyżej wymmienionych języków. Przekazywanie wiedzy jest moją pasją, natomiast zdaję sobie sprawę że wymaga bardzo dobrego przygotowania psychopedagogicznego, metodyczno-dydaktycznego oraz – w przypadku nauczania języka obcego – merytoryczno-językowego, dlatego staram się nieustannie rozwijać kompetencje w tym zakresie uczestnicząc w konferencjach, kursach oraz śledząc najnowsze pisemnictwo. Jako że moją ogromną pasją jest szroko rozumiana psychologia, w 2010 roku ukończyłam studia podyplomowe w tej dziedzinie a zdobytą wiedzę wykorzystuje w procesach dydaktycznych. W swojej pracy pragnę doceniać starania wszystkich swoich uczniów, pomagać im odkrywać rzeczywistość przez pryzmat językowo-kulturowy, pielęgnować w nich otwartość oraz stwarzać warunki do rozwoju ich unikalnych talentów, bo przecież każdy człowiek jest utalentowany w sposób niepowtarzalny. Nie mam jednego przepisu prowadzenia lekcji – każda grupa ma swoisty charakter oraz dynamikę i potrzebuje indywidualnego podejścia, dlatego wykorzystuję różne techniki aktywujące poszczególne rodzaje inteligencji i uwzględniające różne style przyswajania wiedzy. W życiu zawodowym, ale i prywatnym, przyświeca mi myśl Gerald'a Hüther'a:

'(...) w gruncie rzeczy nasze dzieci poszukują dokładnie tego samego, za czym na dnie serca tęskni każdy dorosły. Wszyscy marzymy o akceptacji, chcemy, by szanowano nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy, z wszystkimi naszymi zaletami i słabościami'.

Marta Lisak - historia w klasach 4, 5 i 6

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Historia oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku – Białej, gdzie skończyła studia licencjackie z Pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej. Ukończyła studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki, kurs na wychowawcę kolonijnego oraz specjalny kurs „Jak uczyć uczenia się?”, „Jak uczyć, żeby nauczyć?”.

Od zawsze chciałam zostać nauczycielem. Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk studenckich, stażów oraz pracując jako wychowawca w Świetlicy Socjoterapeutycznej. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość. Staram się podchodzić do każdego z nich indywidualnie i wspierać w rozwoju ich mocnych stron. Nie ma nic piękniejszego niż uśmiechnięta buzia dziecka, które pokonuje swoje słabości.

Staram się doskonalić swoje umiejętności pedagogiczne przez udział w kursach i szkoleniach.

Prywatnie bardzo lubię czytać książki, rozwiązywać krzyżówki oraz słuchać muzyki. Jestem także zapalonym kibicem. Szczególnie interesuje mnie piłka nożna. Uwielbiam też spędzać czas ze znajomymi na koncertach. Kocham zwierzęta, a szczególnie psy.

Joanna Garus-Balcer - plastyka

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z filią w Cieszynie na kierunku Pedagogiczno- Artystycznym. Uzyskała dyplom artystyczny z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Eugeniusza Delekty. Ukończyła Szkołę Sztuki Wizualnej oraz liczne kursy z zakresu grafiki komputerowej oraz profesjonalne szkolenia z dziedziny wizażu i sztuki makijażu.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam jako instruktor zajęć plasytycznych w domu kultury oraz nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum. Prowadząc zajęcia z dziećmi i młodzieżą, kładę nacisk przede wszystkim na sam proces tworzenia. Wymyślam zadania zmuszające do twórczego myślenia i rozwijające wyobraźnię plastyczną. W moich uczniach chciałabym rozbudzić wrażliwość na zjawiska i rzeczy, które otaczają nas codziennie.

Prywatnie jestem mamą dwóch nastoletnich synów, którzy od lat uczą mnie jak słuchać by dzieci chciały rozmawiać i jak mówić by chciały słuchać...

Dorota Górny - muzyka w klasach 6a, 7a

Nauczyciel dyplomowany z kilkunastoletnim stażem. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną Stopnia Podstawowego i Licealnego uzyskując tytuł zawodowy: Muzyk – instruktor zespołów rytmiki. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Cieszynie na kierunku Wychowanie Muzyczne w zakresie – Specjalność Nauczycielska. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Sztuki oraz Wychowania Komunikacyjnego, a także różnorodne kursy, szkolenia i warsztaty metodyczne. Opracowała autorski program nauczania „Sztuki (muzyki)” z nowatorską metodą aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, przyjęty do Szkolnego Zestawu Programów oraz śpiewnik: „Kolędy i pastorałki – współczesna aranżacja” wraz z podkładem muzycznym na CD. Od kilkunastu lat prowadzi szkolny chór ,,Allegro'. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogike.
Wiedza oraz umiejętności, które zdobyłam zarówno na studiach jak i w pracy z dziećmi pozwoliły mi zrozumieć, iż do każdego dziecka należy podchodzić w sposób indywidualny dostrzegając jego aktualne potrzeby oraz możliwości rozwojowe. Cytując Paulo Coelho: ,,Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko ty słyszysz’’ wprowadzam w życie moją pasję którą jest praca z dziećmi, ich kreatywny rozwój, nowoczesna i wszechstronna edukacja poprzez nauczanie muzyki. Dbając o wysoką jakość swojej pracy i pragnąc osiągać jak najlepsze rezultaty, staram się poszukiwać coraz to ciekawszych form i metod nauczania.
W życiu prywatnym jestem miłośniczką książek, dobrego filmu oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego a także szczęśliwą żoną oraz matką dwóch utalentowanych córek – Pauliny i Natalii.

Joanna Chałupska - muzyka, jonadenski, rytmika w zerówce

Absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej. Magister wychowania przedszkolnego z edukacją wczesnoszkolną i nauczyciel rytmiki.

Taniec to moje życie. Kocham rytmiczny ruch, a wrażliwość w tej dziedzinie przekładam na tworzenie niepowtarzalnych choreografii tanecznych.

Jestem bardzo zaangażowana w swoją pracę, gdyż jest to moja pasja. Staram się poszerzać horyzonty dzieci. Zwracać uwagę na ich sylwetkę, postawę, koordynuje sposób poruszania sie i sprawność fizyczną.

Nic tak nie buduje jak uśmiech i zadowolenie dzieci z tego, że poprzez taniec czują się doceniane i wyjątkowe.

„Życie to ciągły ruch, rytm i emocje”

Barbara Liberda- język hiszpański

Ukończyła studia licencjackie w Akademii Techniczno-Humanistycznej, w Bielsku-Białej na kierunku Filologia hiszpańska. Studia magisterskie w Wyższej Szkole Administracji, w Bielsku-Białej na kierunku Stosunki międzynarodowe, specjalizacja- Administracja europejska. Studia podyplomowe w Akademii Techniczno-Humanistycznej, w Bielsku-Białej na kierunku Przygotowanie pedagogiczne.

Pracowałam jako wolontariusz z dziećmi niewidomymi w Community Service of Volunteer at Royal National Institute for the Blind, New College Worcester w Anglii. Kilka lat pracowałam jako specjalista do spraw kadr i płac w firmie ADP Polska Sp. z.o.o., gdzie zajmowałam się obsługą klientów międzynarodowych i byłam managerem projektu – przygotowania nowego rodzaju obsługi dla małych klientów międzynarodowych. Następnie byłam nauczycielem języka hiszpańskiego w szkole języków obcych Libra oraz nauczycielem języka hiszpańskiego w Liceum Ogólnokształcącym Szkoła na Grodzisku.

Moją pasją są podróże, te małe i te duże. Poznawanie różnych kultur i języków. Lubię również gotować. Interesuję się psychologią i różnymi sposobami wspomagania nauczania języków obcych w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także osobami dorosłymi.

Maria Lekki – nauczyciel religii, pielęgniarka

Absolwentka Liceum Medycznego w Bielsku-Białej. Ukończyła Studium Teologii Rodziny w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na wydziale teologicznym w specjalności katechetyczno-pastoralnej. Studia podyplomowe - oligofrenopedagogika, kurs na wychowawcę kolonijnego.

Od 1995 - 2016 roku pracowałam w szpitalu jako pielęgniarka, a od 2016 roku pracuję w szkole jako nauczyciel religii.

Praca z ludźmi chorymi oraz dziećmi to dla mnie ogromna radość.

Prywatnie jestem mamą trójki dzieci: Mateusza, Nikodema i Joanny. Lubię czytać książki i spędzać czas ze swoją rodziną.

Kamila Białożyt - nauczyciel języka polskiego w 4d i 5b

Absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska o specjalności medialnej z podstawami dziennikarstwa. Obecnie kontynuuje studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanitas w Cieszynie.

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas praktyk pedagogicznych oraz udzielając korepetycji.

Poza literaturą, poezją i psychologią, moją największą miłością jest taniec. Od dłuższego czasu tańczę bachatę sensualną, a od niedawna próbuję swych sił również w salsie. W wolnych chwilach uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu, opalając się, pływając czy spacerując. Uwielbiam śmiech i kolory - i te właśnie elementy staram się wprowadzać na moje lekcje, czyniąc je przystępniejszymi i ciekawszymi dla uczniów.

Natalia Błaszczyk - nauczyciel j. hiszpańskiego

Absolwentka Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku Filologia Hiszpańska. Studia magisterskie na tym samym kierunku kontynuowała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne prowadzone przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Doświadczenie w nauczaniu języka obcego zaczęłam zdobywać na studiach pracując w szkole językowej w Katowicach, prowadząc zajęcia z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku. Dzięki udziałowi w studenckim kole naukowym dla miłośników kultury azteckiej miałam okazję nie tylko pomagać w obsłudze konferencji dla wykładowców, ale również sama wraz z koleżankami miałam możliwość przedstawić wyniki swoich badań wśród innych pracowników naukowych uczelni. Po doświadczeniu w nauczaniu języka obcego grup dorosłych słuchaczy stwierdzam, że największą radość sprawia mi jednak praca z dziećmi.

W czasie wolnym uwielbiam wybrać się na spektakl teatralny, koncert muzyki filmowej lub zespołu rockowego. Zimę wykorzystuję na jazdę na nartach, wieczory zaś najchętniej spędzam z książką autorstwa Mario Puzo. Jako miłośnik kotów najlepiej odpoczywam w towarzystwie swojego pupila.

Dominka Pyrzyk - nauczyciel j. angielskiego w klasach 2bh, 3a, 3c, 3d, 3e, 4a

Absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku Filologia Angielska ze specjalizacją nauczycielską. Obecnie na tej samej Uczelni kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Doświadczenie zdobywała na licznych praktykach zawodowych, prowadząc korepetycje oraz w szkole językowej, w której pracowała z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

W trakcie studiów należałam do Koła Naukowego Anglistów, gdzie czynnie włączałam się w organizację Konferencji, Dni Otwartych Uczelni oraz innych eventów.

Obecnie tworzę swoje własne gry, pomoce naukowe głównie dla dzieci i młodzieży. Interesuję się literaturą, głównie z okresu wiktoriańskiego. W wolnym czasie uprawiam sport oraz pielęgnuję swój ogródek. Uwielbiam podróże i każdą wolną chwilę staram się poświęcać na planowanie kolejnej wyprawy.

Nauczyciele wspomagający

Monika Adamus - nauczyciel wspomagający w klasie 2a

Psycholog szkolny

Aleksandra Charusta

Absolwentka psychologii stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii. W ramach poszerzania umiejętności zawodowych ukończyła warsztaty Relaksacja i Wizualizacja, Wprowadzenie do treningu zastępowania agresji ART, Arteterapia -zajęcia plastyczne, a także szkolenia organizowane przez Poradnię Effatha dla dzieci z autyzmem.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam już w czasie studiów. Wówczas byłam wolontariuszką w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom w Krakowie, gdzie pracowałam z podopiecznymi francuską Metodą 3i opartą na zabawie. Jej celem jest doprowadzenie dzieci z autyzmem do poziomu komunikacji.

Byłam także stażystką w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Pszczynie, Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych Centrum Zdrowia Psychicznego ProVita oraz Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Pracowałam również jako wychowawca kolonijny.

Fascynuje mnie rozwój osobowości dziecka poprzez oddziaływania socjoterapeutyczne, w swojej pracy wykorzystuję również elementy Sandplay Therapy. W kontakcie indywidualnym z dzieckiem stawiam na rozwój relacji poprzez szanowanie potrzeb dzieci, wzmacnianie poczucia sprawczości, psychoterapeutyczny wpływ zabawy oraz interaktywność oznaczającą wzajemne zaangażowanie.

Pedagog szkolny

Jolanta Kaczmarczyk - pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający w klasie 1a

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie studiów magisterskich na kierunku pedagogika pracy socjalnej i opiekuńczo - wychowawczej. Ukończyła studia podyplomowe 'Terapia Pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi'.

Kilkuletnie doświadczenie pracy z młodzieżą zdobyłam w Ośrodku Wychowawczym a przez ostatni rok pracowałam jako pomoc nauczyciela w szkole postawowej.

Uwielbiam górskie spacery. Wycieczki z podopiecznymi w góry pozwalają na wzajemnie poznanie i otwarte rozmowy.

Obecnie najczęściej spaceruję po górskich szlakach z rodziną.

Bibliotekarz

Danuta Szawara - bibliotekarz

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia magisterskie na Wydziale Filologicznym w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej).

Bibliotekarzem jestem od 36 lat. W swojej pracy udało mi się przeprowadzić wiele projektów rozwijających zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży poprzez twórczą aktywizację.

Od zawsze jestem fanką książek dla dzieci. Czytam i oglądam je niezmiennie z wielką przyjemnością. Obserwuję jak bardzo zmienia się ich rola. Wciąż potrafią mnie zachwycić, zaskoczyć, podpowiadają jak je „wykorzystać”. Wiem na pewno, ze książka dla dzieci ma ogromny potencjał i naszym obowiązkiem jest to właściwie wykorzystać.