Szkolny zestaw podręczników
w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jonatan” w Bielsku – Białej
2018/2019


PrzedmiotEtap Ed.Tytuł podręcznikaWydawnictwoNumer w wykazie MEN
Klasa 1
Edukacja wczesnoszkolna
I
Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Części 1-5
WSiP
815/1/2017
Edukacja wczesnoszkolna kl. I b
I
Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik.
Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz
Pozycja 1,2,3,4
WSiP
813/1/2017 813/2/2017 813/3/2018 813/4/2018
Język angielski
I
New English Adventure 1. Podręcznik wieloletni
Pearson Central Europe Sp. z o.o.
819/1/2017
Język niemiecki
I
Hallo Anna 1. Podręcznik.Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy I-III (wg NPP)
Wydawnictwo 'LektorKlett'
791/1/2017
Język hiszpański
I
Uno, dos, tres... ya! część 1
Wydawnictwo EnClave ELE

religia
I
Żyjemy w Bożym świecie, podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej
Jedność
AZ-11-01/12-kl-1/2
Klasa 2
Edukacja wczesnoszkolnaI„Tropiciele Klasa II”WSiP761/2/2016
Język angielskiI„New English Adventure 2Pearson Central Europe Sp. z o.o.680/2/2015
Język niemieckiIHallo Anna 2. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy I-IIIWydawnictwo L „Lektor Klett”343/2/2012/2015
Język hiszpańskiIUno, dos, tres... ya! cWydawnictwo EnClave ELE
religiaIIdziemy do Jezusa, podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowejJedność
Klasa 3
Edukacja wczesnoszkolnaI„Tropiciele Klasa III”WSiP761/3/2016
Język angielskiINew English Adventure 3. Podręcznik wieloletniPearson Central Europe Sp. z o.o.680/3/2015
Język niemieckiIHallo Anna 3Wydawnictwo L „Lektor Klett”343/3/2013/2015
Język hiszpańskiIUno, dos, tres... ya!Wydawnictwo EnClave ELE
religiaIJezus jest z namiJednośćAZ-1-01/12
Klasa 4
Język polskiIIMiędzy nami. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowejGWO867/1/2017
Język angielski II„Junior Explorer 4”Nowa Era837/1/2017
MuzykaIILekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowejNowa Era852/1/2017
PlastykaII„Do dzieła”Nowa Era903/1/2017
HistoriaII„Wczoraj i dziś”Nowa Era877/1/2017
PrzyrodaII„Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej”Nowa Era863/2017
MatematykaII„Matematyka z kluczem”Nowa Era875/1/2017
(Cz. 1, cz. 2)
InformatykaIILubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowejNowa Era847/1/2017
TechnikaIIJak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowejNowa Era295/1/2017
Język hiszpańskiII„Explora” Draco
Język niemieckiIIWir smart 4
dr hab. Artur Dariusz Kubacki, dr Agata Mirecka, mgr Ewa Zajdel
Wydawnictwo 'Lektor Klett'828/4/2017
ReligiaIIMiejsca pełne BOGActw, podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowejJednośćAZ-21-02/12-KI-1/12
Klasa 5
Język polskiII„Między nami. 5”GWO445/2/2013/2015
Język angielski IIWorld Explorer. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowejNowa Era497/2/2013/2016
Historia

„Wczoraj i dziś”
Nowa Era
443/2/2013/2015
MuzykaIILekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowejNowa Era852/2/2018
PlastykaII„Do dzieła”Nowa Era326/2011
PrzyrodaII„Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy V szkoły podstawowej”Nowa Era399/2013
MatematykaII„Matematyka z kluczem”Nowa Era157/2/2015
Zajęcia komputeroweIILubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowejNowa Era729/2/2016
Zajęcia techniczneIIJak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowejNowa Era295/2/2010/2015
Język hiszpańskiII„Explora” Draco
ReligiaIISpotkania ubogacające, podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowejJednośćAZ-22-02/12-kl-1/13
Klasa 6
Język polskiII„Między nami. 6”GWO445/3/2014/2016
Język angielski IIWorld Explorer. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowejNowa Era497/3/2014/2016
Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś 6”.Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowejNowa Era
443/3/2014/2015
MuzykaIII gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej Nowa Era569/2012/2015
PlastykaII„Do dzieła”Nowa Era326/2011
PrzyrodaII„Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy VI szkoły podstawowej”Nowa Era399/3/2014
MatematykaII„Matematyka z kluczem”
Braun M., Mańkowska A,, Paszyńska M.
Nowa Era157/2/2015
Zajęcia komputeroweIILubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowejNowa Era729/2/2016
Zajęcia techniczneIIJak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowejNowa Era295/3/2010/2016
Język hiszpańskiII„Explora” Draco
ReligiaIITajemnice BOGAtego życiaJedność
Klasa 7
Język polskiII„Między nami. 7”GWO867/4/2017
Język angielski IITeen Explorer. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej
ENGLISH PLUS OPTIONS dla klasy VII.
Nowa Era
Oxford University Press Polska Sp. z o.o
837/4/2017
835/1/2017
Historia
„Wczoraj i dziś”Nowa Era
877/4/2017
MuzykaII„Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa VII.”WSiP858/4/2017
PlastykaII„Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy VII szkoły podstawowej” Nowa Era903/4/2017
BiologiaIIPuls ŻyciaNowa Era844/4/2017
MatematykaII„Matematyka z kluczem”
Nowa Era875/4/2017
InformatykaIILubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowejNowa Era847/4/2017
Geografia
II„Planeta nowa 7”
Nowa Era
906/3/2017
ChemiaVIIChemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowejNowa Era785/1/2017
Fizyka
IISpotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej
Nowa Era
885/1/2017
Język hiszpańskiIIEspacio Joven (klasy 7-8) M. Sánches, F. Vargas, L. Martίnez, A. Aragón, E. Mora,L. Brizuela, F. FernándezNowa Era
826/1/2017
Język niemiecki
II“Meine Deutschtour”
dr hab. Artur Dariusz Kubacki, dr Grażyna Zenderowska-Korpus, mgr Rafał Janus
Nowa Era
838/1/2017
ReligiaIIBłogosławieni, którzy szukają Jezusa, podręcznik do religii dla klasy 7 szkoły podstawowejWydawnictwo JednośćAZ-31-01/13-kl-3/13
Klasa 8
Język polskiII„Między nami. 8”GWO867/4/2017
Język angielski IITeen Explorer. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej
ENGLISH PLUS OPTIONS dla klasy VIII.
Nowa Era
Oxford University Press Polska Sp. z o.o
837/4/2017
835/1/2017
Historia
„Wczoraj i dziś 8”Nowa Era
877/4/2017
BiologiaIIPuls ŻyciaNowa Era844/4/2017
MatematykaII„Matematyka z kluczem”
Nowa Era875/4/2017
InformatykaIILubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowejNowa Era847/4/2017
Geografia
II„Planeta nowa”Nowa Era
906/3/2017
ChemiaVIIChemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowejNowa Era785/1/2017
Fizyka
IISpotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej
Nowa Era
885/1/2017
Wiedza o społeczeństwie

„Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.
Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski
Nowa Era
874/2017
Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej
Nowa Era
846/2017
Język hiszpańskiIIEspacio Joven (klasy 7-8) M. Sánches, F. Vargas, L. Martίnez, A. Aragón, E. Mora,L. Brizuela, F. FernándezNowa Era
826/1/2017
Język niemiecki
II“Meine Deutschtour”
dr hab. Artur Dariusz Kubacki, dr Grażyna Zenderowska-Korpus, mgr Rafał Janus
Nowa Era
838/1/2017
ReligiaIIBłogosławieni, którzy ufają Jezusowi, podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowejWydawnictwo Jedność